Tillval Foam Cutters

Det finns en rad olika tillbehör att utrusta din foam cutter med. Nedanstående information ger dig grundläggande kunskaper avseende möjliga tillval och användningsområde. Om du ändå är frågande över någonting, tveka inte att kontakta oss.
Svängbord
Möjlighet som tillval: Alla Megaplot foam cutters.
Användningsområde: Seriella skärsnitt (2.5 D) för oregelbundna symetriska och osymmetriska former, klot, pelare, vinklade skärsnitt mm.
Våra FoamShaper (Programmet som kommunicerar med foam cuttern)- kontrollerade, fullt datoriserade svängbord finns som tillval på alla Megaplot foam cutter. Den högkvalitativa stegmotorn sitter monterad i foam cuttern och vrider ämnet medan det bearbetas av antingen en sträckt värmetråd eller av en formad värmetråd. Svängbordet gör det möjligt att tillverka alla möjliga typer av 3D föremål, både symetriska (t.ex. runda klot, pelare) asymmetriska föremål som sprayflaskor, bilar mm.
Möjliga skärmetoder:
1. Symetriska föremål (runda klot, pelare, baseball keps, etc.)
1.1. Svängbord + sträckt värmetråd
Man gör en enkel profilritning på föremålet som ska tillverkas. När ritningen överförts till foamShaper programmet väljer man hur många kanter man vill ha (t.ex. 5 för en pelare med 5 kanter, 30 för ett jämnt runt klot, etc.) FoamShaper programmet styr automatiskt hur svängbordet roterar och börjar skära i ämnet. Efter att ett arbetsmoment slutförts stannar värmetråden och ämnet roterar (du kan också välja att rotera ämnet samtidigt som den sträckta värmetråden skär i materialet, ange önskad rotation; resultatet blir ett spiralformat föremål). Antalet steg man väljer är samma som antalet kanter man valt på föremålet. Det är en helautomatiserad process: När ämnet är placerat på svängbordet, filen överförd och antalet kanter har valts, så gör foam cuttern resten av arbetet och levererar den färdiga produkten på “nolltid”.
1.2. Svängbord + tillsats med formbar värmetråd
Man startar med att forma till den 1mm tjocka värmetråden till den profil man vill ha. När detta är gjort och den färdiga profilen är monterad i hållaren så anger man i foamShaper programmet, var den formbara tråden ska börja respektive sluta att skära i ämnet. Möjligheterna att tillverka en utsirad pelare, en spiralformad pelare mm. Är oändliga.
2. Asymmetriska föremål (en bil, en el-kontakt, en spray flaska, etc.)
Man förbereder ett antal konturritningar av föremålet som ska tillverkas. Om man vill tillverka t.ex. en el-kontakt som visas nedan, behövs det endast fyra ritningar. För mer komplicerade föremål (se bilen nedan), så ökar antalet bilder som behövs. När ritningarna är färdiga och överförda till FoamShaper programmet så återstår endast att ange “serial cut” i FoamShaper programmet. Foam cuttern skär ut konturerna från ritningarna en efter en, roterar ämnet när det behövs. Det är en helt och hållet datoriserad process, den mest tidsödande delen är att förbereda ritningarna (vilket kan underlättas vid användande av en digitalkamera eller en 3D scanner). (Klicka på bilden för att förstora)
   

 

Runt klot
(Sträckt värmetråd)
Bil
(Sträckt värmetråd)
Pelare
(Formbar värmetråd)
     
     
El-kontakt
(Sträckt värmetråd)
Stearinljus
(Sträckt värmetråd)
Pelare
(Formbar värmetråd)
     
     
Sprayflaska
(Sträckt värmetråd)
Pelare
(Sträckt värmetråd)
Pelare
(Formbar värmetråd)
     
       
Pelare
(Formbar värmetråd)
Svängbord        
Svarv
Möjlighet som tillval: Alla Megaplot foam cutters
Användningsområde: Roterande skärsnitt, alla typer av pelare, gängor , räfflor, etc.
Våran FoamShaper (Programmet som kommunicerar med foam cuttern)- kontrollerade, fullt datoriserade svarv finns som tillval på alla Megaplot foam cutters. Den högkvalitativa stegmotorn sitter monterad i foam cuttern och vrider ämnet medan det bearbetas av antingen en sträckt värmetråd eller av en formad värmetråd. I motsats till svängbordet så monteras ämnet horisontalt i maskinen och fixeras i bägge ändar. Att skära ut en 3 meter lång pelare är en enkel sak. Med hjälp av svarven kan man tillverka alla typer av pelare, spiraler och urgröpta föremål mm.
Möjliga skärmetoder:
1. Svarv + Sträckt värmetråd
För att göra en ritning krävs endast två linjer: En rak linje för centrumaxeln samt en linje för föremålets profil. Ämnet fixeras i maskinen med hjälp av stålspikar i bägge ändar och antalet kanter registreras i foamShaper programmet som kan ställas in från 1-2000 kanter. Man kan tillverka vilken pelare som helst, en 5-sidig, en 8-sidig, en med en helt perfekt jämn yta (antalet kanter som kan ställas in är tillräckligt stort) eller en vriden pelare (ämnet roterar medan den sträckta värmetråden skär i materialet, operatören behöver bara ange hur mycket ämnet ska rotera och antalet kanter föremålet ska ha)
Ritningen nedan visar vilken enkel arbetsuppgift det är att tillverka en pelare med Megaplot foam cutters.
Att arbeta med svarven är en helautomatiserad process som styrs via FoamShaper programmet. När ämnet är fixerat i svarven, filen överförd och antalet kanter har valts, så gör foam cuttern resten av arbetet och levererar den färdiga produkten på “nolltid”.
2. Svarv + Formbar värmetråd
Man startar med att forma till den 1mm tjocka värmetråden till den profil man vill ha. När detta är gjort och den färdiga profilen är monterad i hållaren så anger man i foamShaper programmet, var den formbara tråden ska börja respektive sluta att skära i ämnet. Möjligheterna att tillverka en urgröpt pelare, en spiralformad pelare, en gänga eller liknande föremål är oändliga. (Klicka på bilden för att förstora)
     
Pelare
(sträckt värmetråd)
Gänga
(formbar tråd)
Pelare
(formbar tråd)
     
     
Pelare
(formbar tråd)
Pelare
(sträckt värmetråd)
Vriden pelare
(sträckt värmetråd)
     
     
Urgröpning
(Formbar tråd)
Pelare
(Sträckt tråd)
Gänga
(Formbar tråd)
     
Tillsats med formbar värmetråd
Möjlighet som tillval: Alla Megaplot foam cutters
Användningsområde: Alla typer av urspårningar, urgröpningar, försänkningar och symmetriska former mm.
Tillsatsen med formbar värmetråd är ett foamShaper-styrt, fullt datoriserat, mångsidigt tillval till alla våra modeller. När verktyget används tillsammans med svängbord eller svarv kan man åstadkomma alla typer av urspårningar, urmejslingar och symmetriska former. Man använder en speciell 1 mm tjock, formbar värmetråd, som formas till önskad profil och monteras i en hållare, antingen vertikalt eller horisontalt i maskinen. Det faktum att ämnet simultant roterar tillsammans med svarven eller svängbordet betyder att man kan åstadkomma ett nästan obegränsat antal former.
Möjliga skärmetoder:
(nedanstående skärmetod kan utföras både med Svarv och svängbord)
I båda fallen, börjar man med att böja till den 1 mm tjocka, formbara värmetråden till önskad form och montera den i hållaren (som pluggas in i den elektroniska controllern och styrs av foamShaper programmet).
1. Börja-Rotera-sluta:
Denna process, erbjuder obegränsade möjligheter och består sex grundläggande steg, illustrerade nedan:
1. En bit värmetråd, formas till önskad form.
2. En ritning (axelrörelse + start-stopp linje).
3. En bit cellplast.
4. Konfigurera foamShaprer programmet.
5. Tillskärningsprocess.
6. Föremålet är färdigt.
Cellplastämnet fixeras på svängbordet (kan också monteras horisontalt I svarven) och schemat i foamShaper programmet fylls i. Så fort man trycker på ”start” så förflyttas den formade värmetråden till den plats där den ska börja skära i ämnet, ämnet roterar 360-grader, värmetråden går ur ämnet, processen har tagit ca 30 sekunder. (Klicka på bilden för att förstora)
Foton & Diagram (Klicka på bilden för att förstora):
Följande foton visar hur den formbara tråden kan användas. Tillsammans med antingen svarv eller svängbord.
     
Svängbord Svarv Svarv      
     
Svarv Svarv Svarv      
     
Svängbord Svängbord Svarv      
Dubbel värmetråd
Möjlighet som tillval: Alla Megaplot foam cutters i T-serien.
Användningsområde: Den 2:a värmetråden dubblerar produktiviteten då du kan tillverka 2 identiska former samtidigt.
Dubbel värmetråd = 2 värmetrådar
Finns som tillval på samtliga modeller i T serien, ett prisvärt alternativ om du vill dubblera din produktionskapacitet. Med dubbla värmetrådar monterade i din foam cutter kan du skära med 2 värmetrådar simultant, med andra ord kan du på samma tid skära ut 2 identiska föremål samtidigt.
Höjden på den extra värmetråden/fläkthuset kan justeras så att avståndet mellan värmetrådarna kan vara vad som helst mellan 95 mm och 610 mm.
Man kan självklart skära med 1 värmetråd och montera den andra värmetråden vid behov. Dubbla värmetrådar finns nu som tillval på modeller både med fjäder, och med pneumatisk sträckning av värmetråden!
Notera: Dubbla värmetrådar och tillsatsen med formbar värmetråd är ej kompatibla med varandra. Endast det ena av tillvalen kan beställas till en och samma maskin. (Klicka på bilden för att förstora)
     
Dubbel värmetråd Dubbel värmetråd Dubbel värmetråd      
Pneumatisk spänning av värmetråden
Möjlighet som tillval: På Megaplot T 2500 och MW 2500 (standard på T 3000 och MW 3000).
Användningsområde: Ersätter den standardmonterade värmetrådspänningen med fjädrar, för att åstadkomma högre skärhastighet och kvalitet på skärsnitten.
Pneumatisk sträckning av värmetråden sitter som standardutrustning på våra foam cutters från 3 meters bredd och finns som tillval från 2,5 meters bredd.
Att sträcka värmetråden med hjälp av fjädrar fungerar tillfredsställande upp till en viss nivå, men när värmetrådens längd kommer upp i 3 meter är det nästan omöjligt att sträcka värmetråden tillfredsställande med hjälp av fjädrar.
Det är därför vi har utrustat våra bredaste foam cutters med pneumatisk sträckning av värmetråden och titaniumlegerad värmetråd, vilket resulterar i att man kan öka sträckningen av värmetråden 3-faldigt, dubblera skärhastigheten och dessutom erhålla en mycket högre kvalitet på skärsnitten.
Pneumatisk sträckning av värmetråden finns som tillval till alla våra modeller med 2,5 meters bredd.
Notera: Det behövs en luftkompressor till den pneumatiska sträckningen av värmetråden, den ingår inte. Rekommenderat arbetstryck är ca 5-6 BAR (0,5-0,6 MPa). Tänk på att ju mindre luftkompressorns tank är desto oftare startar luftkompressorn. Du behöver slangkopplingar till plastslangen som har en innerdiameter på 4 mm och en ytterdiameter på 6mm. (Klicka på bilden för att förstora)
     
Pneumatisk foam cutter
med 1 värmetråd
Pneumatisk foam cutter
med 2 värmetrådar
Pneumatisk foam cutter
med 10 värmetrådar
     
Värmetråd titanium
Möjlighet som tillval: På Megaplot T 1300-T 3000 (standard på alla MW-modeller).
Användningsområde: Ersätter den standardmonterade NiCr värmetråden, för att åstadkomma en mycket högre skärhastighet och kvalitet på skärsnitten.
Titaniumlegerad värmetråd NICR01 är speciellt framtagen för att ersätta värmetråden NiCr. Den följer med som standardutrustning på alla Megaplot MW (multiwire) modeller och modeller med pneumatisk spänning av värmetråden. Den finns som tillval på våra modeller fr.o.m. 1.3 meters bredd (1,3 meters längd på värmetråden).
Även om den är lite dyrare än en vanlig NiCr värmetråd, så går den inte av lika ofta (den håller i genomsnitt, åtminstone 5-6 gånger så längre än en NiCr värmetråd) och är mycket mer sträcktålig vid höga temperaturer. Detta gör det möjligt att arbeta med värmetråden hårdare sträckt, vilket i sin tur gör att man kan ha en betydligt högre skärhastighet och dessutom får en högre kvalitet på skärsnittet.
Vi erbjuder vår unika specialframtagna titaniumlegerade värmetråd i följande diametrar.

tråd diameter

gram per spole

meter per spole

maskinens bredd

0.25 mm

100 gram

ca 245 meter

1300- 1500 mm

0.45 mm

100 gram

ca 90 meter

2000- 2500 mm

0.55 mm

100 gram

ca 70 meter

3000- 4000 mm

(Klicka på bilden för att förstora)
       
Titaniumlegerad
Värmetråd på spolar
Etiketten på spolen        
IAC (Independent Axis Control)
Möjlighet som tillval: Alla Megaplot foam cutters i T-serien.
Användningsområde: För att skära ut koniska och spetsformiga föremål mm.
Nyhet!
Independent Axis Control med den unika längdregleringen av värmetråden
Fördelar:
• finns som tillval på alla enkeltrådsmodeller
• motorstyrd obegränsad längdreglering av värmetråden (unikt på marknaden)
• USB stöd
• ny typ av ARM processor modul-baserad elektronisk controller
• Sofistikerad mjukvaru-baserad reglering av värmetrådens sträckning
• stöder enkla två-färgsritningar
• ny-designade trolleys
• säker och lätthanterlig fixering av värmetråden
• kan skära alla typer av koniska och spetsiga former
Hur fungerar det?
Värmetråden sitter spänd mellan två trolleys. På den ena sidan har vi monterat en tensometer som kontinuerligt mäter och visar på monitorn hur pass sträckt värmetråden är, samtidigt som den skickar all aktuell information till den elektroniska controllern. På den andra sidan är värmetråden lindad på en stor rulle som sitter monterad på en motor. Det önskade värdet på värmetrådens sträckning anges i programmet och under en skärning, då bägge trolleys förflyttar sig oberoende av varandra är det nödvändigt att tensometern konstant mäter hur pass sträckt värmetråden är, skickar signal till controllern som spolar in eller spolar ut värmetråden på den andra sidan för att bibehålla den önskade sträckningen oberoende av positionen hos de bägge trolleys. Detta är en betydligt mer sofistikerad lösning jämfört med vad som erbjuds av våra konkurrenter. Den viktigaste skillnaden är att positionen individuellt på trolleys är obegränsad, så att t.ex. den främre trolleyn står längst ner till vänster och den bakre trolleyn förflyttar sig hela vägen till det övre högra hörnet.
Det kanske låter komplicerat med spola in/spola ut värmetråden men allt tas om hand av mjukvaran och den elektroniska controllern; det enda operatören behöver göra är att montera värmetråden (som visat sig vara lika enkelt som tidigare) och ange önskad sträckning av värmetråden i mjukvaran.
Foton: (Klicka på bilden för att förstora)
     
T 2500 Medium T 2500 Medium T 2500 Medium      
     
vänster trolley controller höger trolley