Modellprogram
Megaplot erbjuder 3 serier av foam cutters:
P60 serien = 1 värmetråd, trådens längd: 60 cm
T serien = 1 eller 2 värmetrådar, trådens längd: 60, 130, 150, 250 eller 300 cm
MW serien = 10 värmetrådar, trådarnas längd: 130, 250 eller 300 cm
På P60 serien är värmetrådens längd (Z axeln) alltid 60 cm. På de andra två serierna (T och MW) överensstämmer modellnamnet med värmetrådens längd i mm. t.ex. T 3000 där värmetråden är 3000 mm. lång eller MW 1300 där värmetråden är 1300 mm. lång.
Värmetrådens längd = maskinens bredd = Z axeln
maskinens höjd = Y axeln = på våra foam cutters alltid 122-129 cm
Maskinens längd = X axeln (skall inte blandas ihop med värmetrådens längd= Z axeln).
Var och en av våra foam cutter-modeller finns i 3 olika längder, eller 3 varianter av X axeln:
– den lilla modellen, “small” som är 122 cm lång (X axeln).
– mellanmodellen, ”medium” som är 244 cm lång (X axeln).
– den stora modellen, “Large” som är 305 cm lång (X axeln).
Exempel:
P 60 Small - värmetrådens längd/maskinens bredd = 60 cm, maskinens längd = 122 cm
T 1300 Medium - värmetrådens längd/maskinens bredd = 130 cm, maskinens längd = 244 cm
T 1500 Medium - värmetrådens längd/maskinens bredd = 150 cm, maskinens längd = 244 cm
MW 3000 Large - värmetrådens längd/maskinens bredd = 300 cm, maskinens längd = 305 cm
Om ingen av ovanstående modeller passar, så finns det möjlighet att tillverka en kundanpassad maskin.
 
Z axel = maskinens bredd = värmetrådens längd
X axel = maskinens längd
Y axel = maskinens höjd
 

P60 serien
P60 serien är ingångsmodellen när du ska skära I cellplastblock. P60 foam cutters har en 60 cm lång värmetråd den är avsedd att skära i XPS och små EPS cellplastblock. Modellen är liten och prisvärd den lämpar sig perfekt för att skära ut bokstäver, logotyper, dekorlister mm.
P60 foam cutters kan utrustas med Svarv/Svängbord. Detta verktyg kan monteras antingen vertikalt eller horisontellt i maskinen och är oumbärlig när man skär till piedestaler och andra föremål där rotation krävs för att uppnå den önskade formen. Verktyget är också användbart för ”2.5D serial cutting” när materialet roterar efter varje snitt vajern har skurit. Som extra tillval finns det även en tillsats med formbar värmetråd.
P60 finns I 3 olika längder (X axeln) – den minsta modellen är 122 cm lång, Medium modellen är 244 cm lång och Large modellen är 305 cm lång.
 
 
P 60 Small
Antal trådar: 1
Maskinens bredd = trådens längd: 60 cm
Maskinens längd: 122 cm
Extra tillval: Svängbord, Svarv, Tillsats med formbar värmetråd
P 60 Large
Antal trådar: 1
Maskinens bredd = trådens längd: 60 cm
Maskinens längd: 305 cm
Extra tillval: Svängbord, Svarv, Tillsats med formbar värmetråd

T serien
T seriens foam cutters har som standard 1 värmetråd. Som tillval kan maskinen fås med 2 värmetrådar (Dubbla värmetrådar). T serien levereras med följande längder på värmetråden (Z axeln):
T 610 = längd på värmetråden = 61 cm
T 1300 = längd på värmetråden = 130 cm
T 1500 = längd på värmetråden = 150 cm
T 2500 = längd på värmetråden = 250 cm
T 3000 = längd på värmetråden = 300 cm
Alla T seriens foam cutters kan levereras i 3 olika längder (X axeln): 122 cm, 244 cm och 305 cm (Small, Medium och Large).
T seriens foam cutters kan användas för en rad olika ändamål, så som tillskärning av bokstäver, logotyper och dekorlister mm.(T 610 and T 1300), men även fullskaliga paketeringar, pelare, utvändiga designade isoleringar av hus, kantbalkar och markisolering vid gjutning av husgrunder mm.(T 1500, T 2500, T 3000). Den påbyggbara ramen gör det möjligt att i efterhand uppgradera maskinen till en större modell i framtiden om så skulle behövas.
Alla T seriens foam cutters kan utrustas med följande tillval:
- Svängbord
- Svarv
- Tillsats med en formbar värmetråd
- Dubbla värmetrådar
- Värmetråd av titanium (T 1300 och större)
T 610, T 1300, T 1500 och T 2500 har fjädrar till att spänna värmetråden. På T 3000 (och som tillval på T 2500) spänns värmetråden med hjälp av pneumatik vilket tillsammans med en värmetråd av titanium tillåter en högre skärhastighet samt ett bättre slutresultat.
T 610 serien
T610 foam cutters har samma arbetsyta som P60, de två modellerna skiljer sig dock åt vad gäller mekanisk konstruktion, möjliga tillval, och maximal arbetshastighet.

Grundläggande skillnader mellan P60 och T610:

  • En enkel ram på P60 serien har ersatts med två st cutting trolleys på T610 (som gör det möjligt att uppgradera T 610 till en större modell).
  • Svängbord och svarv är ett och samma verktyg i P60 som - beroende på objektet som skall tillverkas – kan monteras vertikalt eller horisontalt i maskinen. På T 610 är svängbordet ett eget verktyg, permanent monterat i botten på maskinen.
  • Maximal arbetshastighet: 280 cm/min för P 60 och 300 cm/min för T 610.
  • Dubbla värmetrådar är möjliga att få till T 610 men inte till P60 modellen.
T 610 Small
Antal värmetrådar: 1
Maskinens bredd= värmetrådens längd: 60 cm
Maskinens längd: 122 cm
tillvalsutrustning: Svängbord, Svarv, Tillsats med formbar värmetråd, Dubbla värmetrådar
T 610 Large
Antal värmetrådar: 1
Maskinens bredd= värmetrådens längd: 60 cm
Maskinens längd: 305 cm
tillvalsutrustning: Svängbord, Svarv, Tillsats med formbar värmetråd, Dubbla värmetrådar
T 610 Medium
Antal värmetrådar: 1
Maskinens bredd= värmetrådens längd: 60 cm
Maskinens längd: 244 cm
tillvalsutrustning: Svängbord, Svarv, Tillsats med formbar värmetråd, Dubbla värmetrådar
T 1300 / T 1500 serien
T 1300 och T 1500 har en värmetråd på1300 mm resp. 1500 mm vilket gör dem lämpade för en mängd olika arbeten, som att skära ut bokstäver och logotyper men också t.ex. designade husfasader, husgrunder mm.
Alla T 1300 och T 1500 kan extrautrustas med följande tillval:
- Svängbord
- Svarv
- Tillsats med formbar värmetråd
- Dubbla värmetrådar
- Värmetråd av titanium
Den påbyggnadsbara ramen gör det möjligt att uppgradera maskinen till en större modell i framtiden om så skulle behövas.
T 1300 Small
Antal värmetrådar: 1
Maskinens bredd= värmetrådens längd: 130 cm
Maskinens längd: 122 cm
tillvalsutrustning: Svängbord, Svarv, Tillsats med formbar värmetråd, Dubbla värmetrådar, Värmetråd av titanium.
T 1300 Medium
Antal värmetrådar: 1
Maskinens bredd= värmetrådens längd: 130 cm
Maskinens längd: 244 cm
tillvalsutrustning: Svängbord, Svarv, Tillsats med formbar värmetråd, Dubbla värmetrådar, Värmetråd av titanium.
T 1300 Large
Antal värmetrådar: 1
Maskinens bredd= värmetrådens längd: 130 cm
Maskinens längd: 305 cm
tillvalsutrustning: Svängbord, Svarv, Tillsats med formbar värmetråd, Dubbla värmetrådar, Värmetråd av titanium.
T 1500 Small
Antal värmetrådar: 1
Maskinens bredd= värmetrådens längd:150 cm
Maskinens längd: 122 cm
tillvalsutrustning: IAC (Independent Axis Control) Svängbord, Svarv, Tillsats med formbar värmetråd, Dubbla värmetrådar, Värmetråd av titanium.
T 1500 Medium
Antal värmetrådar: 1
Maskinens bredd= värmetrådens längd: 150 cm
Maskinens längd: 244 cm
tillvalsutrustning: IAC (Independent Axis Control) Svängbord, Svarv, Tillsats med formbar värmetråd, Dubbla värmetrådar, Värmetråd av titanium.
T 1500 Large
Antal värmetrådar: 1
Maskinens bredd= värmetrådens längd: 150 cm
Maskinens längd: 305 cm
tillvalsutrustning: IAC (Independent Axis Control) Svängbord, Svarv, Tillsats med formbar värmetråd, Dubbla värmetrådar, Värmetråd av titanium.
T 2500 / T3000 serien
T 2500 och T 3000 foam cutters rekommenderas speciellt till er som koncentrerar er produktion på fullstora produkter inom t.ex. husfasader, kulisser och förpackningar. Värmetrådens längd 2500 mm resp. 3000 mm.
Alla T 2500 och T 3000 kan extrautrustas med följande tillval:
- Svängbord
- Svarv
- Tillsats med formbar värmetråd
- Dubbla värmetrådar
T 2500 foam cutters kan extrautrustas med värmetråd av Titanium (standard på T 3000 serien).
Notera: T3000 foam cutters har som standard pneumatisk spänning av värmetråden (finns som tillval på T2500).
Den påbyggnadsbara ramen gör det möjligt att uppgradera maskinen till en större modell i framtiden om så skulle behövas.
T 2500 Small
Antal värmetrådar: 1
Maskinens bredd= värmetrådens längd: 250 cm
Maskinens längd: 122 cm
tillvalsutrustning: IAC (Independent Axis Control) Svängbord, Svarv, Tillsats med formbar värmetråd, Dubbla värmetrådar, Värmetråd av titanium, pneumatisk spänning av värmetråden
T 2500 Medium
Antal värmetrådar: 1
Maskinens bredd= värmetrådens längd: 250 cm
Maskinens längd: 244 cm
tillvalsutrustning: IAC (Independent Axis Control) Svängbord, Svarv, Tillsats med formbar värmetråd, Dubbla värmetrådar, Värmetråd av titanium, pneumatisk spänning av värmetråden
T 2500 Large
Antal värmetrådar: 1
Maskinens bredd= värmetrådens längd: 250 cm
Maskinens längd: 305 cm
tillvalsutrustning: IAC (Independent Axis Control) Svängbord, Svarv, Tillsats med formbar värmetråd, Dubbla värmetrådar, Värmetråd av titanium, pneumatisk spänning av värmetråden
T 3000 Small
Antal värmetrådar: 1
Maskinens bredd= värmetrådens längd: 300 cm
Maskinens längd: 122 cm
tillvalsutrustning: IAC (Independent Axis Control) Svängbord, Svarv, Tillsats med formbar värmetråd, Dubbla värmetrådar, Värmetråd av titanium, pneumatisk spänning av värmetråden
T 3000 Medium
Antal värmetrådar: 1
Maskinens bredd= värmetrådens längd: 300 cm
Maskinens längd: 244 cm
tillvalsutrustning: IAC (Independent Axis Control) Svängbord, Svarv, Tillsats med formbar värmetråd, Dubbla värmetrådar, Värmetråd av titanium, pneumatisk spänning av värmetråden
T 3000 Large
Antal värmetrådar: 1
Maskinens bredd= värmetrådens längd: 300 cm
Maskinens längd: 305 cm
tillvalsutrustning: IAC (Independent Axis Control) Svängbord, Svarv, Tillsats med formbar värmetråd, Dubbla värmetrådar, Värmetråd av titanium, pneumatisk spänning av värmetråden

MW serien
MW seriens foam cutters rekommenderas för er som tänkt att massproducera t.ex. profilerade lister, skivmaterial, dekorationsföremål mm. 10 st värmetrådar skär 10 st identiska snitt samtidigt, vilket väsentligt reducerar tidsåtgången vid tillverkning av stora mängder av identiska föremål. Det maximala antalet värmetrådar som kan användas samtidigt är 10, men beroende av vad som skall tillverkas, kan du välja att använda vilket antal som helst mellan 1 och 10.
Alla MW foam cutters är standardutrustade med värmetråd av titanium.
På MW 1300 serien är värmetråden spänd med fjädrar, på MW 2500 med fjädrar eller pneumatiskt (tillval) och på MW 3000 serien - pneumatiskt.
MW serien levereras med följande längder på värmetråden (Z axeln):
MW 1300 = längd på värmetråden = 130 cm
MW 2500 = längd på värmetråden = 250 cm
MW 3000 = längd på värmetråden = 300 cm
Alla foam cutters i MW serien kan levereras i 3 olika längder (X axeln): 122 cm, 244 cm och 305 cm (Small, Medium och Large).
Alla foam cutters i MW serien kan utrustas med följande tillval:
- Svängbord
- Svarv
- Tillsats med formbar värmetråd
MW 1300 serien
MW 1300 Small
Antal värmetrådar: 10
Maskinens bredd = Värmetrådens längd: 130 cm
Maskinens längd: 122 cm
Tillvalsutrustning: Svängbord, svarv, tillsats med formbar värmetråd. Värmetrådar av titanium är standard.
MW 1300 Medium
Antal värmetrådar: 10
Maskinens bredd = Värmetrådens längd: 130 cm
Maskinens längd: 244 cm
Tillvalsutrustning: Svängbord, svarv, tillsats med formbar värmetråd.
Värmetrådar av titanium är standard
MW 1300 Large
Antal värmetrådar: 10
Maskinens bredd = Värmetrådens längd: 130 cm
Maskinens längd: 305 cm
Tillvalsutrustning: Svängbord, svarv, tillsats med formbar värmetråd.
Värmetrådar av titanium är standard
MW 3000 serien
MW 3000 Small
Antal värmetrådar: 10
Maskinens bredd = Värmetrådens längd: 300 cm
Maskinens längd: 122 cm
Tillvalsutrustning: Svängbord, svarv, tillsats med formbar värmetråd.
Värmetrådar av titanium och Pneumatisk spänning av värmetråden är standard.
MW 3000 Medium
Antal värmetrådar: 10
Maskinens bredd = Värmetrådens längd: 300 cm
Maskinens längd: 244 cm
Tillvalsutrustning: Svängbord, svarv, tillsats med formbar värmetråd.
Värmetrådar av titanium och Pneumatisk spänning av värmetråden är standard.
MW 3000 Large
Antal värmetrådar: 10
Maskinens bredd = Värmetrådens längd: 300 cm
Maskinens längd: 305 cm
Tillvalsutrustning: Svängbord, svarv, tillsats med formbar värmetråd.
Värmetrådar av titanium och Pneumatisk spänning av värmetråden är standard.
MW 2500 serien
MW 2500 Small
Antal värmetrådar: 10
Maskinens bredd = Värmetrådens längd: 250 cm
Maskinens längd: 122 cm
Tillvalsutrustning: Svängbord, svarv, tillsats med formbar värmetråd. Pneumatisk spänning av värmetråden.
Värmetrådar av titanium är standard
MW 2500 Medium
Antal värmetrådar: 10
Maskinens bredd = Värmetrådens längd: 250 cm
Maskinens längd: 244 cm
Tillvalsutrustning: Svängbord, svarv, tillsats med formbar värmetråd. Pneumatisk spänning av värmetråden.
Värmetrådar av titanium är standard
MW 2500 Large
Antal värmetrådar: 10
Maskinens bredd = Värmetrådens längd: 250 cm
Maskinens längd: 122 cm
Tillvalsutrustning: Svängbord, svarv, tillsats med formbar värmetråd. Pneumatisk spänning av värmetråden.
Värmetrådar av titanium är standard