Rabita AB startade 1993 som ett familjeföretag i byggbranschen, med källarvägg och tilläggsisolering som specialitet.
Med positiv erfarenhet har vi i den egna verksamheten använt oss av Megaplot CNC-styrda foam cutters. Efter ett gott samarbete och stort ömsesidigt förtroende är vi nu återförsäljare för Megaplot, världens största tillverkare av CNC-styrda foam cutters för bearbetning av cellplast. I samband med försäljning av dessa maskiner erbjuder vi våra kunder montering, introduktionsträning, support och full service.
Om du t.ex. har ett företag som tilläggsisolerar och putsar husfasader kan du med hjälp av våra foam cutters sänka dina inköpskostnader på EPS cellplast (cellplastblock är billigare än förpackningar med skivor), du producerar mycket mer då du kan skära till skivor på t.ex. 3000x1500 mm eller 2400x1200 mm det betyder att en skiva kan täcka upp till 4,5 m2 per styck. Du har dessutom friheten att själv välja tjocklek på skivorna, men framför allt har du friheten att välja vilken design som helst på husfasaden!
Du kan med hjälp av Megaplot foam cutters, designa och utföra arbeten som dina konkurrenter bara kan drömma om! Om du gjuter t.ex. husgrunder så skär du ut kantbalkar och burspråk mm. ur cellplastblock.
Ex. på våra målgrupper är skolor, byggmarknader, isoleringsföretag, skylttillverkare m.m.
Megaplot foam cutter är ett CNC styrt arbetsredskap framtaget för att skära till vilken form som helst i expanderad (EPS) och extruderad (XPS) cellplast. Värmetråden förflyttar sig, med hjälp av stegmotorer (som i sin tur styrs av en PC) efter en Y-axel (vertikal förflyttning av tråden) och en X axel (horisontal förflyttning av tråden). Detta möjliggör högkvalitativa skärsnitt med hög skärhastighet.
Precisionen i mekaniken och den exakta elektroniska styrningen av stegmotorernas rörelser resulterar i att man kan skära till vilka former som helst så länge materialets tjocklek överensstämmer med tjockleken på föremålet som ska tillverkas. Det finns också möjlighet designa och skära ut ett antal olika ytterlinjer av samma föremål vilket resulterar i en väldigt attraktiv 3D form. Svängbordet gör det möjligt att tillverka föremål som runda klot och ovala ägg, svarven är oumbärlig vid tillverkning av pelare, ännu fler möjligheter öppnar sig med den formbara värmetråden.
 
T 1300 Medium Foam Cutter
utrustad med svarv och svängbord