Arbetsprocess

Skära med sträckt värmetråd. På bilden nedan kan du se en foam cutter som skär ut en logotyp ur ett block av EPS cellplast, med värmetråden spänd mellan 2 trolleys så kan värmetråden fritt röra sig i X och Y axeln. Denna skärmetod kan användas på samtliga foam cutters från Megaplot.
Skära med sträckt värmetråd tillsammans med svarv. Våra foam cutters kan utrustas med svarv som tillåter skärning av alla möjliga roterande element så som pelare, räcken etc. materialet som skall bearbetas fästes i bägge ändar på en spikplatta. Corel Draw mjukvara är allt som behövs för att skapa ett objekt med endast 2 linjer: En linje för centrumaxeln och en linje för objektets yttre form. I Foam Shaper programmet som följer med maskinen kan anges hur många kanter objektet skall ha t.ex. 6 eller 8 kanter (kan ställas in från 1 upp till 2000 förflyttningar per varv). Om antalet förflyttningar du väljer i Foam Shaper programmet är tillräckligt högt kan du få en helt perfekt jämn yta.
Skära med svarv och tillsats med formbar värmetråd. På våra foam cutters finns det möjlighet att byta ut den sträckta värmetråden mot en tillsats med formbar värmetråd. Med en formad värmetråd monterad i verktyget, kan man tillsammans med svarvens roterande rörelse, åstadkomma ett skärsnitt med vilken förutbestämd form som helst i det förberedda cellplastämnet. Det går också att göra urgröpningar i objektet genom att utnyttja den formbara värmetrådens rörelse i X och Y-axelns riktning.
Skära med svängbord och tillsats med formbar värmetråd. Våra foam cutters kan utrustas med svängbord, ett mycket användbart tillbehör som erbjuder obegränsade möjligheter att skära ur ett föremål då ämnet roterar. Svängbordet är CNC-styrt och arbetar I tillsammans med den formbara värmetråden för att gröpa ur “platta” 3D föremål. Skärsnitt gjorda med svarv och formbar värmetråd kan också göras med svängbord och formbar värmetråd.
Skära med sträckt värmetråd tillsammans med svängbord. Om man använder svängbordet tillsammans med sträckt värmetråd kan man skära ut t.ex. ett klot, ett ägg eller andra liknande former.
Seriella skärsnitt FoamShaper programmet (standard på alla modeller) medger automatiskt seriella skärsnitt då föremålet som ska tillverkas har en oregelbunden form. Ritningarna (visade från sidan) kan skapas i Corel Draw. Du vill kanske använda bilder från en digital kamera (konverterad till HPGL.plt fil) för att skapa din ritning. Denna metod (också tidsbesparande) ger perfekta förutsättningar att skapa de flesta 3D föremål.